Vi krossar betong

Vi kan erbjuda krossning av återanvändbara material så som betong, mursten, asfalt och sten.

Krossning kan utföras på plats om så önskas tack vara vårt mobila krossverk.

Beroende på vald fraktionsstorlek kan krossat material användas som fyllnadsmaterial, bärlager under vägar m.m.