Vi kan rivning

54:ans Riv & Entreprenad AB utför alla typer av rivningar inom följande områden:

  • Rivning av hela byggnader, stora som små.
  • Selektiva rivningar i samband med ombyggnationer och renoveringar.

Allt material tas om hand och lämnas till återvinningscentraler.

Vi har lång erfarenhet inom rivningsområdet där vi utfört uppdrag åt bland annat kommuner och försäkringsbolag.

Kontakta oss gärna för referenser.

Rivningsarbete Maskin som river en  byggnad

Vi krossar betong

Vi kan erbjuda krossning av återanvändbara material så som betong, mursten, asfalt och sten.

Krossning kan utföras på plats om så önskas tack vara vårt mobila krossverk.

Beroende på vald fraktionsstorlek kan krossat material användas som fyllnadsmaterial, bärlager under vägar m.m.

Betongkrossare Betongkrossare