Sanering

54:ans Riv & Entreprenad AB utför asbestsanering såväl inomhus som utomhus.

Våra sanerare har genomgått asbestutbildning och innehar tjänstbarhetsintyg från arbetsmiljöverket.

Allt avfall tas omhand och deponeras enligt gällande föreskrifter.

Vi utför även andra typer av saneringar t.ex brandsanering.